30 Công Thức Nấu Sữa Hạt Với Máy Làm Sữa Hạt Medion MD 19725 | HA ANH GERMANY

CHÚNG TÔI MANG CẢ THẾ GIỚI ĐẾN NGÔI NHÀ BẠN

30 Công Thức Nấu Sữa Hạt Với Máy Làm Sữa Hạt Medion MD 19725

Tác giả: PHÙNG VŨ SƠN Ngày đăng: 15/11/2021

30 CÔNG THỨC NẤU SỮA THẢO MỘC TỐT CHO SỨC KHỎE NHẤT NÊN BỔ SUNG

Máy Làm Sữa Hạt Medion MD 19725

1. CÔNG THỨC NẤU SỮA HẠT MACCA- HẠT ĐIỀU – KHOAI TÍM

 • 30gr hạt macca không ngâm.
 • 40gr hạt điều tươi, ngâm 2h, rửa sạch ( có thể rang sơ cho thơm)
 • Khoai tím: rửa củ, cắt khoanh.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cách 1: cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink

Cách 2: khoai tím hấp chín, hạt điều rang sơ. Cho tất cả nguyên liệu vào cối, chọn chức năng Thick drink

2. CÔNG THỨC SỮA HẠT ÓC CHÓ- ĐẬU ĐEN- DIÊM MẠCH

 • 30gr hạt óc chó ngâm 4h, bóc vỏ lụa.
 • 30gr đậu đen ngâm 8h.
 • 20gr diêm mạch ngâm 4h.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

3. CÔNG THỨC SỮA HẠT HẠNH NHÂN- ĐẬU ĐỎ- HẠT ĐIỀU

cach lam sua hat bang may lam sua hat

 • 30gr hạnh nhân ngâm 8h, bóc vỏ lụa.
 • 20gr đậu đỏ ngâm 8h.
 • 20gr hạt điều rửa sạch.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

4. SỮA HẠT ĐIỀU- ĐẬU GÀ- BÍ ĐỎ

40gr hạt điều rửa sạch
30gr đậu gà ngâm 12h
3-4 lát bí đỏ
1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

5. SỮA HẠNH NHÂN- YẾN MẠCH- BÍ ĐỎ

 • 40gr hạnh nhân ngâm 8h.
 • 30gr yến mạch cán dẹt.
 • 3-4 lát bí đỏ.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

6. SỮA HẠT ÓC CHÓ- ĐẬU XANH

 • 40gr hạt óc chó ngâm 4h, có thể bóc vỏ lụa cho đỡ chát.
 • 30gr đậu xanh ngâm 24h, đãi sạch vỏ hoặc không.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink hoặc bạn có thể hấp chín đậu xanh. Cho tất cả nguyên liệu vào cối, chọn chế độ Juice.

7. SỮA HẠT MACCA- ĐẬU ĐỎ- HẠT KÊ

 • 30gr macca không ngâm.
 • 20gr đậu đỏ ngâm 8h.
 • 20gr hạt kê ngâm 8h.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

8. SỮA HẠT BÍ XANH- YẾN MẠCH- GẠO LỨT

 • 30gr hạt bí xanh rang.
 • 20gr yến mạch cán dẹt.
 • 20gr gạo lứt ngâm 8h, có thể rang lên cho thơm.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

9. SỮA HẠT ÓC CHÓ- ĐẬU LĂNG- CÀ RỐT

 • 30gr hạt óc chó ngâm 4h, bóc vỏ lụa.
 • 50gr đậu lăng ngâm 8h.
 • 3-4 lát cà rốt.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

10. SỮA HẠT ĐIỀU- YẾN MẠCH

 • 50gr hạt điều rửa sạch.
 • 20gr yến mạch cán dẹt.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cách 1: Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

Cách 2: Hạt điều, yến mạch rang thơm. Cho tất cả nguyên liệu vào cối, chọn chế độ Juice.

11. SỮA HẠNH NHÂN- ĐẬU NGỰ- KHOAI TÍM

 • 30gr hạnh nhân ngâm 8h, bóc vỏ lụa.
 • 40gr đậu ngự ngâm 8h, bóc vỏ.
 • 2-3 lát khoai tím.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

12. SỮA HẠT ÓC CHÓ- MÈ ĐEN- GẠO LỨT

 • 30gr hạt óc chó ngâm 4h, bóc vỏ lụa.
 • 30gr gạo lứt ngâm 8h, có thể rang lên cho thơm.
 • 20gr mè đen ngâm 8h, có thể rang lên cho thơm.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 900ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

13. SỮA HẠNH NHÂN- ĐẬU ĐỎ- HẠT ĐIỀU

 • 40gr hạnh nhân ngâm 8h, bóc vỏ lụa.
 • 30gr đậu đỏ ngâm 8h.
 • 30gr hạt điều rửa sạch.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

14. SỮA HẠT ĐIỀU- HẠT BÍ XANH

 • 40gr hạt điều rửa sạch.
 • 30gr hạt bí xanh rang.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

15. SỮA HẠT ĐẬU GÀ- HẠNH NHÂN

 • 30gr hạnh nhân ngâm 8h, bóc vỏ lụa.
 • 30gr đậu gà ngâm 12h, bóc vỏ lụa.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

16. SỮA HẠT ĐẬU XANH- HẠT ĐIỀU- KHOAI LANG

 • 30gr đậu xanh ngâm 24h, có thể bóc vỏ hoặc không.
 • 40gr hạt điều rửa sạch.
 • 2-3 lát khoai lang.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

17. SỮA HẠT MACCA- ĐẬU NÀNH

 • 50gr macca không ngâm.
 • 20gr đậu nành ngâm 8h, đãi sạch vỏ.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

18. SỮA HẠT ĐẬU LĂNG- HẠT ĐIỀU- CỦ DỀN

 • 40gr đậu lăng ngâm 8h.
 • 30gr hạt điều rửa sạch.
 • 1-2 lát củ dền.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 900ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

19. SỮA HẠT ÓC CHÓ- ĐẬU NGỰ- BÍ ĐỎ

 • 30gr hạt óc chó ngâm 4h, bóc vỏ lụa.
 • 40gr đậu ngự ngâm 8h, bóc vỏ lụa.
 • 2-3 lát bí đỏ.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

20. SỮA ĐẬU LĂNG- MACCA- HOA ĐẬU BIẾC

 • 40gr đậu lăng ngâm 8h.
 • 30gr macca không ngâm.
 • 10-15 bông hoa đậu biếc tươi hoặc sấy khô hãm với nước nóng, chắt lọc nước, bỏ xác.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

21. SỮA MÈ ĐEN- YẾN MẠCH

 • 50gr mè đen đã rang.
 • 20gr yến mạch.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

22. SỮA HẠT MACCA- GẠO LỨT

 • 30gr macca không ngâm.
 • 40gr gạo lứt đã rang.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

23. SỮA HẠT KÊ- ĐẬU XANH- HẠT ĐIỀU

 • 30gr hạt kê ngâm 8h.
 • 30gr đậu xanh ngâm 24h, có thể đãi vỏ hoặc không.
 • 20gr hạt điều rửa sạch.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

24. SỮA HẠT BÍ XANH- HẠT ÓC CHÓ

 • 50gr hạt bí xanh không ngâm.
 • 20gr hạt óc chó ngâm 4h, bóc vỏ lụa.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

25. SỮA HẠNH NHÂN- HẠT ÓC CHÓ

 • 40gr hạnh nhân ngâm 8h.
 • 30gr hạt óc chó ngâm 4h, bóc vỏ lụa.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

26. SỮA HẠT MACCA- YẾN MẠCH

 • 50gr macca không ngâm
 • 20gr yến mạch cán dẹt
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

27. SỮA HẠNH NHÂN- ĐẬU ĐEN

 • 30gr hạnh nhân ngâm 8h.
 • 40gr đậu đen ngâm 8h.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

28. SỮA HẠT ĐIỀU- ĐẬU XANH

 • 40gr hạt điều rửa sạch.
 • 30gr đậu xanh ngâm 24h.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

29. SỮA ĐẬU ĐỎ- GẠO LỨT

 • 50gr đậu đỏ ngâm 8h.
 • 20gr gạo lứt rang thơm.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

30. SỮA ĐẬU GÀ- YẾN MẠCH

 • 40gr đậu gà ngâm 12h.
 • 30gr yến mạch không ngâm.
 • 1 xíu muối hồng, đường phèn hoặc chất tạo ngọt khác, 800ml nước.

Cho tất cả nguyên liệu vào, chọn chức năng Thick drink.

Lưu ý: Đối với các loại hạt óc chó, macca, hạnh nhân, hạt điều có thể cho vào ngay từ đầu hoặc cho vào khi máy chạy còn 10 phút thông qua nắp nhỏ trên cùng của máy để giữ được hàm lượng dinh dưỡng cao vì bản chất các loại hạt kể trên có thể không cần phải nấu chín ở nhiệt độ cao.

Bạn đang xem: 30 Công Thức Nấu Sữa Hạt Với Máy Làm Sữa Hạt Medion MD 19725
Bài trước Bài sau
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Đã xem